Testi on 11 huumeliuskasta muodostuva paneli ja sisältää puskuriliuoksen jauhemaisen ja/tai kuivan näytteen liuottamiseen.  Testattavat huumeryhmät ovat: amfetamiini (AMP1000)-, ekstaasi (MDMA500)-, metamfetamiini (MET1000)-, kannabis (THC50)-, kokaiini (COC300)- ja morfiinijohdannaiset (MOP300) sekä LSD (LSD20), bentsodiatsepiinit (BZO300), buprenorfiini (BUP10), metadoni (MTD300) ja tramadoli (TML100). Testi soveltuu huume- ja lääkeaineiden osoittamiseen jauheista ja pintoja sivelemällä sekä virtsa- ja juomanäytteistä.

Hinta
12,00 €
DOA-X114

DOA-X114

  • Avaa huumeseulapussi ja poista testiliuskojen päitä suojaava tulppa.
  • Testatessasi siveltäviä pintoja, pyyhi liuskojen päillä testattavaa pintaa (pöytä, taso, lattia tms) sivellen ristiin rastiin molemmin puolin mahdollisimman loivassa kulmassa, jotta paljaana olevat liuskapäät koskettavat tutkittavaa pintaa lähes koko mitaltaan.
  • Testatessasi jauhemaista näytettä, avaa puskuriputken vihreä kierrekorkki ja lisää tutkittavaa jauhetta puskuriputkeen. Sulje putki uudelleen vihreällä kierrekorkilla (jossa tippakorkki on kiinni), ravistele hetki voimakkaasti ja odota sitten 30 sekuntia.
  • Avaa sitten puskuriputken väritön tippakorkki ja valuta, putkea puristaen, koko putken sisältö testiliuskoja suojanneeseen tulppaan.
  • Työnnä huumeseula varovasti ja hitaasti (ettei puskuri loisku pois tulpasta) takaisin suojatulppaan, kunnes tulppa on alkuperäisessä syvyydessä liuskapäiden suojana.
  • Seuraa värillisen liuosrintaman etenemistä ja odota, kunnes selkeä C-vyöhyke on ilmestynyt kaikkiin liuskoihin. Lue tulos 5 minuutin kuluttua tulpan sulkemisesta (ei enää yli 10 minuutin kuluttua) ja tulkitse tulos jokaisen liuskan osalta erikseen seuraavasti: 

Kun testi-ikkunassa näkyy kaksi viivaa (C ja T), tulos on NEGATIIVINEN eli sively- tai jauhenäytteessä ei ole merkkejä kyseiseen huumeryhmään kuuluvista aineista.

Kun testi-ikkunassa näkyy vain C-viiva (siis T-viiva puuttuu), tulos on POSITIIVINEN eli tutkitussa näytteessä on kyseiseen  huumeryhmään kuuluvia yhdisteitä.

Jos testi-ikkunassa on vain T-viiva tai ei yhtään viivaa (siis aina, kun  C-viiva puuttuu), testi epäonnistui. Suorita uusi testaus uudella testillä. Mikäli värillinen liuosrintama ei noussut ollenkaan näkyviin, puskuri ei ole imeytynyt tulpasta liuskoihin. Tällöin imeytymisen voi yrittää saada käyntiin kopauttamalla testeriä ja asettamalla se vaakatasoon (kunhan tulppa ei vuoda). Mikäli liuosrintama eteni testi-ikkunan läpi ylös saakka ja tausta vaaleni, mutta C-vyöhyke ei ilmestynyt, ota yhteys maahantuojaan. 

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…