Testi soveltuu kotikäyttöön, sisältää kaiken tarvittavan ja osoittaa ulostenäytteestä tauteja aiheuttavat ameebat ja muut alkueläimet: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia ja Cryptosporidium-lajit.

Entamoeba histolytica on ameeboihin kuuluva alkueläin, josta kärsii noin 50 miljoonaa ihmistä eri puolilla maa-palloa. Se infektoi myös koiria ja kissoja, jotka paranevat taudista eivätkä tartuta sitä ihmisiin. Ihmisellä kyseinen ameeba-infektio aiheuttaa hoitamattomana kudostuhoa, joka voi olla oireetonta tai ilmetä punatautina tai maksa-paiseina.

Giardia lamblia on yleisin vakavaa ripulitautia ihmisellä aiheuttava alkueläin. Se loisii ja lisääntyy ohutsuolessa aiheuttaen imeytymishäiriöitä, painon pudotusta ja elimistön kuivumista. Tartuntaa seuraa yleensä lyhyt akuutti vaihe, jonka aikana ripuli on hyvin vetistä, kunnes tauti kehittyy krooniseksi ja uloste muuttuu jälleen kiinteäksi. Erityisen vaarallinen tauti on niille, joilla immuunivaste on heikentynyt. Joillakin tauti voi pysyä myös oireettomana. Laboratoriokokeissa Giardia voidaan todeta sekä mikroskooppisesti että immunokemiallisin ELISA-menetelmin. Vesistöistä ja vedenjakelujärjestelmistä Giardia lamblian lisääntymissolukoista peräisin olevat komponentit on todettavissa PCR-tekniikoin.

Cryptosporidium-suvun loiset tarttuvat sekä eläimiin että ihmisiin eläen ja lisääntyen suolistossa ja erittyen ulosteisiin. Niitä ympäröivä kuori pitää ne hengissä pitkään myös elimistön ulkopuolella ja suojaa niitä klooria sisältäviltä desinfiointiaineilta. Loiset leviävät sekä ulosteen että sairastuneen yksilön oksennuksen saastuttamien käsien ja veden välityksellä.

Hinta
18,00 €
Loistautien pikatesti ulosteesta, 2 kpl

Loistautien pikatesti ulosteesta, 2 kpl

  • Loistautien pikatesti ulosteesta, 2 kpl
  • Loistautien pikatesti ulosteesta, 2 kpl

TESTAUSOHJE ULOSTEESTA

Anna testikasetin ja reagenssien tasapainottua huonelämpötilaan (15-30 oC) ennen käyttöä.

1. Ulosta vaippaan, pottaan tai muuhun puhtaaseen, kuivaan astiaan tai huuhteluvedestä tyhjennettyyn WC-pönttöön.

2. A) Jos uloste on kiinteää, avaa reagenssipullon vihreä korkki ja työnnä korkkiin kiinnitetty näytteenottotikku ainakin kolmeen eri kohtaan ulostetta. Upottaessasi tikun ulosteeseen voit pyöräyttää sitä, mutta älä kauho. Riittävä ulostemäärä tikussa on neljäsosa herneen koosta (50 mg). Siirrä tikku takaisin reagenssiputkeen ja kierrä korkki tiiviisti kiinni.

B) Jos uloste on nestemäistä tai ripulia, poista reagenssiputkesta vihreä korkki näytteen-ottotikkuineen ja ota näyte erillisellä kertakäyttöpipetillä. Purista pipetin pallopäätä ja sitten puristusvoimaa keventämällä ime pipettiin neste- tai lietemäistä ripulinäytettä. Purista pipetistä kaksi tippaa näytettä (n. 80 µl) reagenssiputkeen ja sulje se, kuten edellä.

3. Ravistele reagenssiputkea voimakkaasti n. 20 sekuntia ja anna sen sitten seistä rauhassa noin 2 minuuttia.

4. Aseta saumatusta foliopussista ottamasi testikasetti pöydälle. Avaa näytereagenssiputken väritön suukorkki, jolloin putkea voi käyttää sisältämänsä näytteen annosteluvälineenä. Käännä putki pystysuoraan ylösalaisin, aseta sen suu näytekuopan S päälle lähelle kuoppaa ja purista putkesta kolme tippaa (n. 120 µl) nestemäistä ulostenäyteuutetta kuoppaan. Toimi näin kaikkien kolmen S-kuopan osalta. Vältä ilmakuplien syntyä/pääsyä näytekuoppiin. Käännä putki takaisin suu ylöspäin, sulje se jälleen tiiviisti värittömällä korkilla ja aseta sivuun.

5. Katso aika kellosta ja anna näytteen rauhassa imeytyä kasetin suorakaiteen muotoisten testi-ikkunoiden läpi, kunnes taustat jälleen vaaleneevat ja C-vyöhykkeet näkyvät selvinä.

6. Lue tulos 10 min kuluttua näytteen tiputtamisesta S-kuoppiin (ei enää yli 20 min kuluttua) ja tulkitse se seuraavasti:

*Tulos on negatiivinen, siis ulostenäytteessä ei ole todettavissa mitään tutkituista loisista, jos kasetin kaikissa kolmessa ikkunassa näkyy vain kontrolliviiva kohdassa C.

*Tulos on positiivinen sen loisen osalta, jonka testi-ikkunassa selkeän kontrollivyöhykkeen (C) alapuolella on heikkokin punasävyinen viiva T-vyöhykkeellä.

*Tulos on mitätön (invalid) ja testi epäonnistunut sen loisen osalta, jonka testi-ikkunassa ei näy C-viivaa. Testi on uusittava uudella kasetilla.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…