Testi sisältää kaiken tarvittavan kahteen testaukseen ulostenäytteestä kalprotektiinin ja laktoferriinin osoittamiseksi.

Kalprotektiini on kahdesta kalsiumia sitovasta peptidistä koostunut proteiini, joka muodostaa 60% neutrofiilien liukoisesta proteiinista. Suoliston tulehdusreaktiot houkuttelevat paikalle runsaasti valkosoluja, joista vapautuu kalprotektiinia suoleen. Suoliston entsyymit eivät kykene hajottamaan kalprotektiinia, joten se poistuu ulostei-den mukana ja on siten erinomainen merkkiaine suoliston tulehdustautien (inflammatory bowel diseases, IBD) diagnosointiin.

Laktoferriini on tärkeä osa immuunijärjestelmässä. Se tuhoaa mikrobeja ja on keskeinen puolustusmekanismi vastasyntyneillä. Sekin on neutrofiileista peräisin oleva glykoproteiini, joutuu suoleen samalla tavoin kuin kalprotektiini ja on osoitettavissa sekä ulosteesta että suoliston pesunesteistä. Ulosteen laktoferriinitesti on osoittautunut herkäksi menetelmäksi lasten IBD:n toteamisessa sekä niin lasten kuin aikuistenkin IBD-diagnos-tiikan ja hoidon ohjauksessa.

Hinta
17,50 €
Suoliston tulehdustautitesti ulosteesta, 2 kpl

Suoliston tulehdustautitesti ulosteesta, 2 kpl

Anna testikasetin, reagenssien ja mahdollisten kontrollien tasapainottua huonelämpötilaan (15-30 oC) ennen testin aloitusta.

1. Ulosta vaippaan, pottaan tai muuhun puhtaaseen, kuivaan astiaan.

2. A) Jos uloste on vielä kiinteää, avaa puskuripullon vihreä korkki ja työnnä korkkiin kiinnitetty näytteenottotikku ainakin kolmeen eri kohtaan ulostetta. Upottaessasi tikun ulosteeseen voit pyöräyttää sitä, mutta älä kauho. Riittävä ulostemäärä tikussa on neljäs-osa herneen koosta (50 mg).

Siirrä tikku takaisin puskuriputkeen ja kierrä korkki tiiviisti kiinni.

B) Jos uloste on nestemäistä tai ripulia, poista puskuriputkesta vihreä korkki näytteen-ottotikkuineen, avaa testikasetin sisältävä saumattu foliopussi ja ota sieltä kertakäyttö-pipetti. Purista pipetin pallopäätä ja sitten puristusvoimaa keventämällä ime pipettiin neste- tai lietemäistä ripulinäytettä. Purista pipetistä kaksi tippaa näytettä (n. 80 µl) puskuriputkeen ja sulje se, kuten edellä.

3. Ravistele puskuriputkea voimakkaasti n. 20 sekuntia ja anna sen sitten seistä rauhassa noin 2 minuuttia.

4. Aseta saumatusta foliopussista ottamasi testikasetti pöydälle. Avaa näytteen sisältävän puskuriputken (uutosputken) väritön suukorkki, jolloin putkea voi käyttää sisältämänsä näytteen annosteluvälineenä. Käännä putki pystysuoraan ylösalaisin, aseta sen suu näytekuopan S päälle lähelle kuoppaa ja purista putkesta kaksi tippaa (n. 80 µl) neste-mäistä uutosnäytettä kuoppaan. Toimi näin molempien S-kuoppien osalta. Vältä ilma-kuplien syntyä/pääsyä näytekuoppaan. Käännä putki takaisin suu ylöspäin, sulje se jälleen tiiviisti värittömällä korkilla ja aseta sivuun.

5. Katso aika kellosta ja anna näytteiden rauhassa imeytyä kasetin suorakaiteen muotoisten testi-ikkunoiden läpi, kunnes taustat jälleen vaalenevat ja C-vyöhykkeet näkyvät selvinä.

6. Lue tulos 5 min kuluttua näytteen tiputtamisesta S-kuoppiin (ei enää yli 10 min kuluttua) ja tulkitse se seuraavasti:

*Tulos on negatiivinen, siis ulostenäytteessä ei ole todettavaa määrää kalprotektiiniä eikä laktoferriiniä, jos kasetin kummassakin ikkunassa näkyy vain kontrolliviiva kohdassa C.

*Tulos on positiivinen, jos selkeän kontrollivyöhykkeen (C) alapuolella on heikkokin punasävyinen viiva T-vyöhykkeellä joko kalprotektiini-ikkunassa (kalprotektiini positiivi-nen) tai laktoferriini-ikkunassa (laktoferriini positiivinen) tai molemmissa (molemmat posi-tiivisia).

*Tulos on mitätön (invalid) ja testi epäonnistunut siinä testi-ikkunassa, jossa C-viivaa ei näy.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…