Tämä pikatesti perustuu hengitysilman alkoholin kemialliseen reaktioon testiputkessa olevien kiteiden kanssa, jolloin tapahtuu alkoholipitoisuudesta riippuva värimuutos kelta-oranssista (0‰) vaalean vihreään (0,8‰) ja vaalean sinivihreään (1‰). Promillerajat ilmaisevat suhteellista veren alholipitoisuutta (BAC). Testiputkeen on merkitty esimerkkiväriksi 0,8‰ ja sen ylittävät pitoisuudet, jotka osoittavat selvää humalatilaa. Autolla ajamiseen ei tule ryhtyä, mikäli testiputken kiteiden väri puhalluksen seurauksena muuttuu keltaisesta vihertäväksi tai peräti sinertäväksi.

  • Älä käytä vanhentuneita (testipussiin painetun tiimalasin vuosi-kk)), väärin säilytet-tyjä (kiteiden on oltava keltaisia) tai rikkoontuneita testejä.
  • Säilytä testit avaamattomissa pusseissaan kuivassa tilassa auringonvalolta ja muilta lämpöä säteileviltä lähteiltä suojattuina +2 - +30 oC:ssa. ÄLÄ JÄÄDYTÄ.
Hinta
19,80 €
Alkoholitesti hengitysilmasta, 4 kpl

Alkoholitesti hengitysilmasta, 4 kpl

OHJE

1. Älä juo alkoholia 15 minuuttiin tai juo lasillinen vettä ennen testin aloittamista.

2. Ota testiputki saumatusta foliopussistaan ja purista sen keskikohdalta voimak-

kaasti, jotta sisällä oleva lasiampulli rikkoontuu. Katso ja paina mieleesi putkeen

ampullista vapautuvan kidemassan kirkkaan keltainen väri.

3. Vedä keuhkot täyteen ilmaa, pidä testiputkea vaakasuorassa asennossa ja pu-

halla sen läpi nuolella merkittyyn suuntaan voimakkaasti ilmaa yhtäjaksoisella 12

sekunnin puhalluksella. Ravistele putkea kevyesti hetki heti puhalluksen jälkeen.

4. Katso kiteiden väri 2 min (ei enää yli 5 min) kuluttua. Jos väri on alkuperäisen kel-

tainen, hengitysilmassa (ja myöskään veressä) ei ole alkoholia. Mitä vihreämpi väri

sitä korkeampi alkoholipitoisuus.