Toimitetusta tai lähetetystä vesinäytteestä tehdään kemiallis-fotometrisin menetelmin laatua (happamuus, kovuus, alkalisuus), metallien ja epämetallien pitoisuuksia (fluori, mangaani, alumiini, rauta, kupari, kromi, kalsium, kloori, kloridit, molybdeeni) sekä valumia ympäristöstä (fosfaatti, nitraatti, sulfaatti) kuvaavia testejä. Testit voidaan suorittaa myös maastossa. Kirjallinen raportti sisältää vertailun sallittuihin ja suositeltuihin enimmäispitoisuuksiin sekä myös sanallisen selvityksen näistä poikkeavien pitoisuuksien mahdollisista syistä ja merkityksestä.

Hinta
74,40 €
Veden analyysipalvelu

Veden analyysipalvelu