50 kpl yksittäispakattuja buprenorfiinitestiliuskoja buprenorfiinin osoittamiseen virtsa- ja juomanäytteistä. Herkkyysraja buprenorfiinille on 5 ng/ml. Tuotemerkki voi vaihdella varastotilanteen mukaan, mutta testiliuskat ovat laadultaan ja toiminnaltaan identtisiä.

BUP = Buprenorfiini on opiaattiriippuvaisten vieroitushoidossa hyviä tuloksia antava synteettinen kipulääke, jonka väärinkäyttö opiaattityyppisesti vaikuttavana on yleistä. Se metaboloituu elimistössä lähinnä norbuprenorfiiniksi, joka sekin on farmakologisesti aktiivinen yhdiste. Molemmista muodostuu myös konjugaatteja. Terapeuttisesti käytettynä molempien virtsapitoisuudet voivat pysyä alle 1 ng/ml, mutta väärinkäyttäjillä ja opiaattivieroitushoitoa saavilla pitoisuudet voivat ylittää 20 ng/ml. Kuolemaan johtaneissa yliannostuksissa on virtsasta todettu jopa yli 100 ng/ml buprenorfiinipitoisuuksia, mutta aniharvoin yli 20 ng/ml norbuprenorfiinipitoisuuksia. Buprenorfiini metaboliitteineen poistuu kerta-annoksen jälkeen elimistöstä n. viikossa valtaosin ulosteiden mukana. Alle 30 % annoksesta päätyy virtsaan, josta se on todettavissa vielä noin viikko käytön lopettamisen jälkeen.

Liuskan nuolella merkattu pää upotetaan tutkittavaan näytteeseen 10-15 sekunniksi, liuska nostetaan pois, asetetaan vaakatasoon ja tulos luetaan n 5 minuutin kuluttua tai heti, kun C-viiva selkeänä näkyy. Kaksi viivaa on negatiivinen tulos. Puuttuva T-viiva osoittaa näytteen sisältäneen buprenorfiinia.

Hinta
38,55 €
Buprenorfiinitesti pakkaus, 50 kpl

Buprenorfiinitesti pakkaus, 50 kpl