Kaksi kolmesta aikuisesta juo alkoholia, mutta sen sietokyky ja haitalliset vaikutukset ovat yksilöllisiä. Äideillä rintamaidon alkoholipitoisuus on suoraan verrannollinen veren alkoholi-pitoisuuteen, joten imettävien äitien tulisi olla hyvin varovaisia alkoholin käyttönsä suhteen.

Tämä pikatesti perustuu kemialliseen reaktioon, joka syntyy alkoholin vaikuttaessa testissä oleviin entsyymeihin (alkoholioksidaasi ja peroksidaasi) saaden aikaan näytteen alkoholi-pitoisuudesta riippuvaisen värireaktion (tetrametyylibentsidiini).

Testi on hyvin herkkä alkoholipitoisuudelle, joten vain täysin muuttumattomana pysyvä testityynyn taustaväri on negatiivinen tulos. Pienikin muutos sinertävään suuntaan osoittaa näytteen sisältävän alkoholia. Värikartta on skaalattu osoittamaan alkoholipitoisuus, joka vastaa veren alkoholipitoisuutta välillä 0,1 - 3 ‰. Mikäli testityynyssä on sinistä väriä jo ennen testaamista, testipaneli ei ole käyttökelpoinen. Mikäli testin tuloksena syntyy väriä vain tyynyn reunoille, testityyny ei ole kostunut kokonaan maitonäytteellä eikä tulosta voi silloin tulkita.

*Testi on erittäin herkkä ja saattaa reagoida myös ilmassa oleviin alkoholihöyryihin. Näitä syntyy desinfiointiaineista, deodoranteista, hajuvesistä, lasinpuhdistusnes-teistä. Myös monissa lääkkeissä on alkoholia.

*Testi reagoi etanolin lisäksi myös metanolin ja allyylialkoholien kanssa.

*Testiä häiritsevät värin muodostumista aiheuttavat kemikaalit, kuten peroksidaasit ja vahvat hapettimet. Värin muodostumista estävät bilirubiini, L-dopa, L-metyylidopa ja meth-ampyrone sekä pelkistimet (C-vitamiini, tanniinihappo, pyrogalloli, merkaptaanit, tosylaatit, okasaalihappo ja virtsahappo).

Hinta
3,75 €
Alkoholitesti rintamaidosta, 5 kpl

Alkoholitesti rintamaidosta, 5 kpl