Diapam on yksi yli sadasta bentsoyhdisteestä, joita käytetään levottomuuden ja unihäiriöiden hoidossa sekä rauhoittavana lääkityksenä ennen leikkauksia ja erilaisten tautikohtausten ja alkoholivieroituksen yhteydessä. Pitkäkestoinen, runsas käyttö voi johtaa riippuvuuteen ja käytön äkkinäinen lopetus moninaisiin epämiellyttäviin fyysisiin ja psyykkisiin tuntemuksiin. Bentsoja väärinkäytetään huumausaineiden tavoin ja ne ovat yleistyneet ns. tyrmäystippoina. Bentsot ovat todettavissa virtsanäytteistä 3-7 vrk käytön lopettamisen jälkeen.

Hinta
1,60 €
Diapam testiliuska, 4  kpl

Diapam testiliuska, 4 kpl

Testin luotettavuus:

Verrattuna kaasukromatografia/massaspektrometriamenetelmään tämän pikatestin on osoitettu antavan oikea tulos vähintään 98% todennäköisyydellä. Virtsan fysiologiset vaihtelut tiheydessä ja happamuudessa (pH 5-9) eivät testiä häiritse. Yli 150 yleisesti käytettyä lääkeainetta, eivät ristireagoi testissä käytetyn vasta-aineen kanssa eivätkä siten aiheuta vääriä positiivisia tai vääriä negatiivisia tuloksia.

Testi tunnistaa aina seuraavat bentsoyhdisteet, kun niiden pitoisuus ylittää 50%:lla annetun cut-off-arvon (ng/ml):

alprazolam, norchlordiazepoxide, temazepam (100), clobazam, desalkylflurazepam, flunitrazepam, RS-lorazepam glucuronide, nitrazepam (200), diazepam, oxazepam (300), clonazepam, clorazepate (500), bromazepam,chlordiazepoxide, delorazepam, nordiazepam (900), OH-alprazolam (1500), lorazepam (3000), estazolam, midazolam (6000).

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…