Kastotestipaneli, joka testaa seuraavat 15 huumeryhmää (herkkyysraja ng/ml suluissa): opiaatit(MOP300)-metadoni(MTD300)-tramadoli(TML100)-ekstaasi(MDMA300)-kokaiini(COC100)-metamfetamiini(MET300)-amfetamiini(AMP300)-bentsodiatsepiinijohdannaiset(BZO100)-kannabis(THC20)-buprenorfiini(BUP5)-aminoklonatsepaami (7-ACL100)-fentanyyli (FYL10)-metyylifenantreeni (PPD300)-oksikodoni(OXY100)-pregabaliini (PGB500) sekä 3 näytteiden yleisintä manipulointitapaa hapettimet(OX)/tiheys(SG)/happamuus(pH).

Jokaisen huumeen osalta sitä testaavalle huumeliuskalle on määritetty herkkyysraja (cut-off), joka tarkoittaa, että näytteen sisältäessä kyseistä huumetta cut-off-pitoisuudella, sitä määrittävä liuska antaa positiivisen tuloksen vain 50% todennäköisyydellä. Kun kyseisen huumeen pitoisuus näytteessä on alle puolet cut-off-arvosta, antaa sitä testaava huumeliuska aina negatiivisen tuloksen, ts. tulos on sama kuin täysin huumeettomastakin näytteestä. Vasta, kun kyseisen huumeen pitoisuus näytteessä on 1,5-kertainen sille määritetystä cut-off-arvosta, antaa sitä määrittävä testiliuska aina varmasti positiivisen tuloksen. Koska huumeiden käyttöä säätelevät lait eri maissa ovat hyvin erilaisia, on cut-off-järjestelmällä pyritty varmistamaan, että huumepikatestit eivät anna vääriä positiivisia tuloksia eivätkä ole liian herkkiä havaitsemaan satunnaisesta lääkinnällisestä käytöstä elimistössä hitaasti alenevia lääkeainepitoisuuksia.

Hinta
18,00 €
15-Huume pikatesti ja 3 virtsanäytteen manipulaatiotestiä, 2 kpl

15-Huume pikatesti ja 3 virtsanäytteen manipulaatiotestiä, 2 kpl

1. Revi huumeseulapussi auki, ota seula pussista ja tee siihen tarvittavat merkinnät.

2. Poista liuskapäitä suojaava korkki, upota liuskapäät ≤ sentin syvyydelle näytteeseen 15 sekunniksi (tai, kunnes punertava imeytysrintama näkyy huumeseulan kaikkien liuskojen testi-

ikkunassa). Suositeltavaa on ottaa n. puolen sentin paksuinen virtsanäyte erilliseen, matalaan muovikuppiin, johon huumeseulan voi asettaa 15 sekunniksi. Tällöin seulaa ei tarvitse pidellä näytteen imeytymisen aikana ja erillisessä astiassa oleva virtsanäyte säilyy koskemattomana.

3. Nosta seula pois näytteestä, pane korkki takaisin ja aseta seula makaamaan.

4. Lue tulos 5 min kuluttua ja merkitse se seulaan kunkin liuskan kohdalle erikseen; + (pos), - (neg), ? (epävarma), X (mitätön). Positiivinen tulos sisältää vain C-viivan (ei T-viivaa).

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…