Näyteputki ja lähetyskuori postitetaan tilaajan osoitteeseen. Tulos kommentteineen lähetetään sähköpostitse.

Hinta
29,75 €
12-Huume pikatestianalyysi virtsa- tai juomanäytteestä

12-Huume pikatestianalyysi virtsa- tai juomanäytteestä

Näytelähetyksestä (n. 10 ml) testataan amfetamiinijohdannaiset, bentsot, buprenorfiini, ekstaasi, kannabisyhdisteet, metadoni, metamfetamiini, oksikodoni, opiaatit ja tramadoli sekä kaksi tilaajan valitsemaa yhdistettä.