OPI40-COC20-AMP50-PCP10 + MET50-OXY40-BZO10-THC50 + BUP10-K2(25)-MDMA50-MTD30

Suun nesteistä pikatestit löytävät useimmat huumeet tai niistä elimistössä muodostuneet metaboliitit jo 5-10 min kertakäytön aloittamisesta (esim. amfetamiini AMP, kannabisyhdisteet THC, kokaiini COC ja metamfetamiini MET), joskin opiaatit OPI löytyvät syljestä vasta noin tunnin ja synteettinen kannabis K2 muutamien tuntien kuluttua. Käytön lopettamisen jälkeen amfetamiini ja metamfetamiini löytyvät vielä 72 tunnin kuluttua, kannabisyhdisteet 14 tunnin, kokaiini 24 tunnin, opiaatit 7-21 tunnin ja synteettinen kannabis 24-48 tunnin kuluttua.

Hinta
11,50 €
12-Huumeseula suusta DSD-8123-D

12-Huumeseula suusta DSD-8123-D

TESTIN TEKEMINEN JA TULOKSEN TULKITSEMINEN

Lue tämä ohje kokonaan läpi, ennen kuin aloitat testin tekemisen. Suun on oltava tyhjä (sylkeä lukuun ottamatta) aina-kin 10 min ennen testausta. Avaa huoneenlämmössä säilytetty huumetestikasetin sisältävä, ilmatiiviiksi saumattu pussi. Ota testikasetti pussistaja käytä se testaukseen heti.

  1. Poista testikasetin korkki, joka suojaa sylkinäytteen suusta ottavaa imeytyspäätä, ja ota sylkinäyte seuraavasti:
  1. Painele testikasetin imeytyspäällä ala- ja yläleuan juuria ja sivele sillä kieltä ja ikeniä molemmin puolin suuta 10-15 kertaa syljen erityksen kiihottamiseksi.
  1. Aseta imeytyspään näytettä imevä tyyny kielen alle ja anna syljen imeytyä tyynyyn, kunnes näet näytteen imeyty-misrintaman etenevän testikasetin kaikissa kolmessa ikkunassa (n. 1 min). Näytteen imeytyessä kapillaarivoimien työntämänä testikasetissa ylöspäin se huuhtoo mukaansa testikasetin sisältämät reagenssit muodostaen punerta-van seoksen, jonka etenemistä voi seurata kasetin ikkunoissa näkyvänä imeytymisrintamana. Ellei imeytymis-rintamaa näy, yritä lisätä syljen eritystä, kuten edellä.
  1. 4. Ota testi suusta, katso aika kellosta, pane näytetyynyä suojaava korkki takaisin paikalleen ja aseta testikasetti pöydälle. Lue tulos 3-10 min kuluttua erikseen kaikista kolmesta testi-ikkunasta tulkiten se seuraavasti: Kun testi-ikkunassa näkyy vahva punainen kontrolli- eli C-viiva ja sen alapuolella, merkityn huumeryhmätunnuk-sen kohdalla

*selkeä, joskin C-viivaa heikompi punainen huumeviiva (ns. testi eli T-viiva), näyte ei sisällä todettavaa pitoisuutta mitään ko. huumeryhmää testaavista yhdisteistä (NEGATIIVINEN)

*ei näy ollenkaan T-viivaa, näyte sisältää ainakin yhtä ko. huumeryhmän yhdistettä (POSITIIVINEN)

Testi-ikkunasta, josta C-viiva puuttuu, ei saa tehdä mitään huumetulkintaa. (MITÄTÖN = uusittava).

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…