Amfetamiinin (AMP1000), bentsoyhdisteiden (BZO300), buprenorfiinin (BUP10), ekstaasin (MDMA500), fentanyylin (FYL200), kannabisyhdisteiden (THC50),ketamiinin (KET1000), kokaiinin (COC300), metadonin (MTD300), metamfetamiinin (MET1000), oksikodonin (OXY100), opiaattien (OPI2000), propoksifeenin (PPX300), synteettisen kannabiksen (K2-50), tramadolin (TML100) ja zolpidolin (ZOL50) osoitukseen pinnoilta, tableteista ja jauheista.

Hinta
19,50 €
16-Huumeseula pinnoilta, tableteista ja jauheista DOA-X164

16-Huumeseula pinnoilta, tableteista ja jauheista DOA-X164

Testatessasi siveltäviä pintoja pyyhi liuskojen päillä testattavaa pintaa (pöytä, taso, lattia tms) sivellen ristiin rastiin molemmin puolin mahdollisimman loivassa kulmassa, jotta paljaana olevat liuskapäät koskettavat tutkittavaa pintaa lähes koko mitaltaan.

Testatessasi jauhemaista näytettä (tabletti täytyy ensin hiertää jauheeksi esim. huhmareessa): Avaa puskuriputken vihreä kierrekorkki ja lisää tutkittavaa jauhetta puskuriputkeen. Sulje putki uudelleen vihreällä kierrekorkilla (jossa tippakorkki on kiinni), ravistele hetki voimakkaasti ja odota sitten 30 sekuntia.

*Avaa puskuriputken väritön tippakorkki ja valuta, putkea puristaen, koko putken sisältö testiliuskoja suojanneeseen tulppaan.

*Työnnä huumeseula varovasti ja hitaasti (ettei puskuri loisku pois tulpasta) takaisin suojatulppaan, kunnes tulppa on alkuperäisessä syvyydessä liuskapäiden suojana. Seuraa värillisen liuosrintaman etenemistä ja odota, kunnes selkeä C-vyöhyke on ilmestynyt kaikkiin liuskoihin. Lue tulos 5 minuutin kuluttua tulpan sulkemisesta (ei enää yli 10 minuutin kuluttua) ja tulkitse tulos jokaisen liuskan osalta erikseen seuraavasti:

    Kun testi-ikkunassa näkyy

    *kaksi viivaa (C ja T): Tulos on NEGATIIVINEN eli sively- tai jauhenäytteessä ei ole merkkejä kyseiseen huumeryhmään kuuluvista aineista.

    *vain C-viiva: Tulos on POSITIIVINEN eli tutkitussa näytteessä on kyseiseen huumeryhmään kuuluvia yhdisteitä.

    *vain T-viiva tai ei yhtään viivaa:  Testaus on epäonnistunut. Suorita uusi testaus uudella testillä.