Testikasetti löytää hiusnäytteistä seuraaviin kahdeksaan huumeryhmään kuuluvat yhdisteet cut-off-pitoisuudella 0,2 ng/ml: MET(metyyliamfetamiini)-MOP(morfiinijohdannaiset) + MDMA (ekstaasi)-K2(synteettinen kannabis) + OXY(oksikodoni)-BZO(yli 100 bentsoyhdistettä) +BUP (buprenorfiini)-BAR(barbituraatit). Kasetti koostuu neljästä testiliuskasta, joista jokainen sisäl-tää toiminnan varmistavan kontrollin (C-vyöhyke) ja testaa kahta eri huumeryhmää.

Hiuksissa huumejäämät ovat kiinnittyneinä keratiiniin ja säilyvät käytännössä niin kauan kuin huumekäytön aikana kasvanut hiuspituus leikataan kokonaan pois. Hius on ainoa biologinen näyte, josta huumeet ovat testattavissa vuosikausia – jopa kuoleman ja ruumiin maatumisen jälkeen. Hiusnäytteestä huumeet uutetaan testin sisältämään, keratiinin hajottavaan reagens-siin ja uutosliuoksesta otetaan näyte testaukseen.

Hinta
120,00 €
DOA-H985

DOA-H985

TESTIN TEKEMINEN JA TULOKSEN TULKITSEMINEN

*Kokoa tutkittava hiusnäyte leikkaamalla läheltä ihoa alle 3 cm:n pituisia hiuspätkiä. Yhteispainon tulee olla vähintään 100 mg.

* Lisää jauhereagenssin sisältävään uutosputkeen puskuri 1 ja ravistele seos tasaiseksi suspensioksi (= lysaatti).

*Leikkaa kokoamasi hiusnäyte pieniksi pätkiksi edellä valmistettuun lysaattiputkeen, sulje se korkilla ja uuta hiuspätkissä oleva keratiini ravistelemalla putkea noin 1 min. Jätä sitten putki seisomaan rauhassa 5 min. Ota sitten kertakäyttöpipetillä 80 µl:n näyte (pipetissä merkattu raja ko. näytemäärälle) puskuripullosta 2, lisää se lysaattiputkeen ja ravistele hyvin.

*Ota testikasetti saumatusta foliopussista, aseta se puhtaalle alustalle, avaa lysaattiputken korkki ja lisää putkessa olevaa hiusnäytteestä uutettua liuosta 2 tippaa (n. 80 µl) kuhunkin testikasetin pyöreään näytekaivoon S. Vältä ilmakuplien muodostumista näytekaivoihin, katso aika kellosta tai käynnistä ajastin ja lue tulos 5 min kuluttua (ei enää yli 10 min kuluttua) tulkiten se seuraavasti:

    Kun testi-ikkunassa näkyy kontrolliviiva C ja sen alapuolelle merkityn huumeryhmätunnuksen kohdalla

    *heikkokin, mutta selkeä testiviiva T, hiusnäyte ei sisällä todettavaa pitoisuutta mitään kyseisen huumeryhmän yhdistettä (NEGATIIVINEN)

    *puuttuu kokonaan T-viiva, hiusnäyte sisältää yhtä tai useampia ko. huumeryhmän yhdistettä (= HUUMEPOSITIIVINEN TULOS)