HUOM ! Tehdään asiakkaan järjestämissä tiloissa ja edellyttää sopimista palvelun sisällöstä sekä tilausta sähköpostitse abcell@abcell.fi. Palvelu laskutetaan jälkikäteen.

Huumeseulonta virtsa- tai juomanäytteistä, tiloista, jauheista tai tableteista tehdään tilaavassa yrityksessä sen valinnan mukaan 4, 6, 9, 12 tai 15 eri huumeryhmää määrittävällä huumeseulalla sekä/tai asiakkaan haluamilla yksittäishuumetestereillä. Tuloksista annetaan kirjallinen dokumentti selvityksineen. Kastotestiseuloilla tehdyt analyysitulokset voidaan kuvata ja tulostaa kalibroidulla lukulaitteella pysyviksi dokumenteiksi. Matka- ja mahdolliset majoituskulut sisältyvät hintaan. Positiivisissa tapauksissa dokumenttiin kirjataan lääkeaineista johtuvat syyt. Yhden näytteen/asiakkaan testaus vie noin 15 min. Huom ! Palvelun hinta on riippumaton testattavasta henkilö-, tila- tai näytemäärästä, mutta se ei sisällä testiliuskoja tai huumeseuloja, jotka laskutetaan kulutuksen mukaan seuraavasti (alv 0%):

4-huumeseula (amfetamiini-, kannabis-, opiaatti-, bentsoyhdisteet) 2 €/seula

6-huumeseula (amfetamiini-, metamfetamiini-, kannabis-, opiaatti-, bentsoyhdisteet ja buprenorfiini) 3,50 €/seula

6-huumeseula suusta (amfetamiini-, metamfetamiini-, kannabis-, opiaatti-, bentsoyhdisteet ja buprenorfiini) 7 €/seula

9-huumeseula (amfetamiini-, barbituraatti-, bentso-, metamfetamiini-, kannabis-, kokaiini, metadoni-, opiaattijohdannaiset ja trisykliset masennuslääkkeet) 5 €/seula

12-huumeseula (amfetamiini-, metamfetamiini-, kannabis-, opiaatti-, bentsoyhdisteet, buprenorfiini, fentanyyli, kokaiini, metadoni, oksikodoni, tramadoli ja tirsykliset masennuslääkkeet) 7 €/seula

15-huumeseula {amfetamiini-, 7-aminoklonatsepaami-, bentso-, buprenorfiini-, ekstaasi(MDMA)-, fentanyyli-, kannabis-, kokaiini-, metadoni-, metamfetamiini-, metyylifenidaatti-,morfiini/opiaatti-, oksikodoni-, pregabaliini- ja tramadolijohdannaiset},   8 €/seula

   amfetamiini-, bentso-, kannabis-, ketoni- tai buprenorfiinitestiliuska 0,75 €/liuska 

   alkoholitestiliuska suusta, syljestä tai rintamaidosta 1,50 €/liuska

   gammahydroksivoihappotesti (gamma ja lakka), khat-, K2 (Spice)- tai LSD-testiliuska 3 €/liuska

   Alkopikatesti on mahdollista tehdä hengitysilmastakin. Joitakin huumeita voidaan testata myös hiuksesta. Suusta/syljestä/hengitysilmasta tehty testi kuvaa verenkierrossa olevaa pitoisuutta ja vastaa kysymykseen onko edelleen huumevaikutuksen alainen. Virtsatesti kertoo onko äskettäin (useimpien huumeiden osalta 3-7 vrk:n sisällä) käyttänyt ko. huumetta tai joutunut sen vaikutuksen alaiseksi. Hiustesti kertoo onko ko. huumetta ollut elimistössä joskus hiuksen elinaikana.

   Huumetestaus tehdään tuoreesta virtsanäytteestä heti, jolloin mahdollinen manipulointi on todettavissa näytteestä, ts. näytteen antajan intimiteettisuojaa ei tarvitse millään tavoin häiritä. Hän voi ottaa näytteen suljetun oven takana WC:ssä yksin kaikkien katseilta suojassa. 

   Eri hinnasta palveluun voidaan liittää myös muita terveystilaa anturoivia pikatestejä sekä negatiiviset tulokset luettelevan huumeettomuustodistuksen  halukkaille. 

   Hinta
   100,00 €
   huumetestitulosdokumentti

   huumetestitulosdokumentti

   6-huumeseulonta: amfetamiini johdannaisineen, bentsoyhdisteet, buprenorfiini, kannabisyhdisteet, metamfetamiini johdannaisineen ja opiaatit

   9-huumeseulonta: amfetamiini johdannaisineen, barbituraatit, bentsoyhdisteet, kannabisyhdisteet, kokaiini, metadoni, metamfetamiini johdannaisineen, opiaatit ja trisykliset antidepressantit

   12-huumeseulonta: joko A) amfetamiini johdannaisineen, bentsoyhdisteet, buprenorfiini, fentanyyli, kannabisyhdisteet, kokaiini, metadoni, metamfetamiini johdannaisineen, oksikodoni, opiaatit, tramadoli ja trisykliset antidepressantit, tai B) amfetamiini johdannaisineen, bentsoyhdisteet, buprenorfiini, kannabisyhdisteet, katinoni, ketamiini, kokaiini, LSD, metamfetamiini johdannaisineen, opiaatit, synteettinen marihuana (K2) ja trisykliset antidepressantit, 

   Erillisillä kastotestiliuskoilla yli 40 huumetta tai väärinkäytettyä ja riippuvuutta aiheuttavaa lääkeainetta sekä niistä elimistössä muodostuvaa metaboliittia, esim. *alkoholi ja ETG (alkoholikäytön valvonta), *amfetamiinijohdannaiset katinoni (khat), mefedroni, metkatinoni ja MDA ("Sally", "Sassafrass"), *asetaminofeeni (parasetamoli), *bentsoyhdisteet diatsepaami, klonatsepaami ja 7-aminoklonatsepaami, *ekstaasi, *fensyklidiini,*kannabisyhdisteet (THC, marihuana, hasis), *opiaattijohdannaiset ja korvikkeet buprenorfiini, EDDP (metadonin virtsaan erittyvä metaboliitti), fentanyyli, carfentanyyli, 6-MAM (heroiinin metaboliitti), metadoni, oksikodoni ja propoksifeeni, *ketamiini, *kotiniini (nikotiinivalmisteet), *LSD, *MDPV ("kylpysuola"), *metakvaloni (Sopor), *metyylifenidaatti (Ritalin), *pregabaliini (Lyrica), synteettiset kannabisjohdannaiset K2 ("jehova"), *tramadoli, *tropikamidi (Myriacyl), *zolpidemi, *zopikloni, jne.