Yksi testikasetti soveltuu 12 eri huumeryhmän testaamiseen virtsa- ja juomanäytteistä. Kukin testikasetti sisältää 12 testiliuskaa, jotka on kiinnitetty kaksipuoleiseksi kastotestipaneliksi. Tulos kustakin liuskasta on luettavissa heti, kun liuskassa näkyy selkeä C-viiva. Kun kaikissa liuskoissa on sekä C-viiva että T-viiva, näyte ei sisällä mitään tutkituista huumeista yli niille ilmoitettujen herkkyysrajapitoisuuksien.

Suomen varastossa olevassa 12-huumeseulassa on seuraavat testiliuskat (3-kirjaimisen huumeryhmätunnuksen perässä oleva numero osoittaa testiliuskan cut-off-pitoisuuden kalibrointihuumeelle): COC300-AMP1000-MET1000-THC50-MTD300-MOP300-TRA100-OXY300-BZO300-FYL20-TCA1000-BUP10.

HUOM! Cut-off-arvo tarkoittaa pitoisuutta, jonka testiluskat löytävät 50% todennäköisyydellä. Silloin, kun pitoisuus on alle puolet ilmoitetusta cut-off-arvosta, yksikään testiliuska ei huumetta löydä. Silloin, kun ko. huumeen pitoisuus näytteessä on vähintään 1,5-kertainen cut-off-arvoon nähden, kaikki testiliuskat löytävät aina ko. huumeen.

Hinta
18,00 €
Huumeseula, 12 huumetta, 2 kpl

Huumeseula, 12 huumetta, 2 kpl

Pikatestissä on kaksoisvarmistus. Kun testiliuskaan ilmestyy näytteen imeytyksen jälkeen kaksi viivaa, ylimpänä oleva C-viiva ilmoittaa, että testi on oikein suoritettu ja toiminut moitteettomasti, joten tulokseen voi luottaa. Kun C-viivan alapuolelle on ilmestynyt himmeäkin T-viiva, se ilmoittaa, että kyseisen huumeryhmän yhdisteet tunnistava vasta-aine toimii luotettavasti ja näytteessä ei ole mitään huumeryhmään kuuluvaa yhdistettä todettavissa määrin. Jos T-viiva kokonaan puuttuu, näytteessä on jotain tai joitakin ko. huumeryhmään kuuluvia yhdisteitä. Siis T-viivan puuttuminen on positiivinen tulos.

 

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…